DIVERSITY BOX
PL / DE
Info
Search
menu

Pomysł

Natalia Sarata
Edukatorka antydyskryminacyjna
Fundacja Przestrzeń Kobiet,
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Różnorodność warto docenić nie tylko jako zagadnienie związane z organizowaniem grupy młodzieży, która będzie się ze sobą spotykać w ramach wymiany. Może to być także bardzo atrakcyjny temat, wokół którego toczyć się będzie całe spotkanie.


Aby wybrać temat dla spotkania młodzieży związanego z różnorodnością, warto np.:

  • przysłuchać się uważnie dyskusjom uczniów i uczennic w szkole czy też w innej grupie, dla której organizujemy wymianę. Można zapytać o ich zainteresowania związane z tematem. Czy chcą się czegoś dowiedzieć? Jakie bieżące i społecznie ważne tematy związane z różnicami zdań i opinii rezonują wśród jej uczestników i uczestniczek?
  • zastanowić się, w jakim terminie spotkanie będzie się odbywać, a następnie zainspirować się kalendarzem praw człowieka, który przedstawia okazje do rozmowy na tematy dotyczące różnorodności, związane z konkretnymi datami. Może Międzynarodowy Dzień Kobiet stanie się okazją do spotkania na temat poszukiwania śladów historii kobiet w danych miastach w Polsce i w Niemczech?
  • przyjrzeć się historii regionu lub miasta, w którym odbywać się będzie spotkanie. Jakie grupy etniczne tworzyły tę historię? Jakie mniejszości w nim mieszkały? Jak ich historia odbija się w teraźniejszości i gdzie można szukać jej śladów? Gdzie obecnie można spotkać członkinie i członków tych grup? Wielokulturowość jest bowiem ważnym elementem wspierania różnorodności.
  • sprawdzić, jakie lokalne organizacje aktywnie zajmują się różnorodnością i równością praw oraz jak można skorzystać z ich pomocy. Zapoznać się z pracą stowarzyszenia migrantów i migrantek, ciekawej grupy seniorskiej, organizacji osób z niepełnosprawnościami, klubu kobiet czy inicjatywy osób LGBTQI – może to być ważnym narzędziem poszerzania perspektywy związanej z różnorodnością społeczeństw i wspólnot.
  • zainspirować się spotkaniami, które już się odbyły w ramach współpracy z PNWM i dotyczyły różnorodności – zawsze można oprzeć się na sprawdzonym pomyśle.

Oto kilka przykładów ciekawych projektów dotyczących różnorodności, które zostały zrealizowane przez naszych partnerów.

Warto pamiętać, że niezależnie od tego, jaki jest temat wymiany – związany z różnorodnością czy nie – jest ona ważnym aspektem organizacji każdego spotkania. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z tekstami, które usprawnią przygotowania do organizacji spotkania nie tylko opowiadającego o różnych grupach, ale także włączającego różne grupy.

Materiały w języku polskim:

Materiały w języku niemieckim

Uzupełnij swoją wiedzę