DIVERSITY BOX
PL / DE
Info
Search
menu

Diversity Box

Różnorodność w polsko-niemieckiej
wymianie młodzieży

Międzynarodowe spotkania młodzieży umożliwiają nawiązanie kontaktów między ludźmi różnych narodowości, kultur, wyznań i środowisk. Różnorodność w naturalny sposób wpisuje się więc w wymianę młodzieży. Dostrzegamy jej potencjał – zachętę do zmiany, samorozwoju oraz zwiększania świadomości o nas samych i o otaczającym nas świecie.

Rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i zrozumienia dla różnic, efektywnej komunikacji i prowadzenia otwartego dialogu stanowiły główny cel trzyletniego tematu przewodniego PNWM „Różnorodność” na lata 2017–2019. Pod tym hasłem PNWM zorganizowała liczne seminaria i projekty, podczas których młodzi ludzie oraz organizatorzy i organizatorki spotkań mogli poznawać nowe tematy i metody pracy, a także pochylić się nad różnorodnością w kreatywny sposób.

Uzupełnij swoją wiedzę